Careers

KĨ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT

KĨ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT

Tuesday, 09:31 Date 23/08/2022

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 7-10 triệu/tháng; Được hưởng hoa hồng sản xuất; Thu nhập từ 10-15 triệu/tháng. Lương tăng theo năng lực và lương tháng 13.

INTERNATIONAL B2B SALES

INTERNATIONAL B2B SALES

Tuesday, 10:54 Date 12/07/2022

INTERNATIONAL B2B SALES Salary: From 15.000.000 - 30.000.000 VND/month (Fixed Salary ( Based on experience) + High commissions + Bonus)