OMCA (Ortho-methoxycinnamaldehyde)

Nguồn gốc: Tinh dầu quế
CAS No. 1504-74-1
Độ tinh khiết: >98%

  • Cảm quan: Pale yellow crystals
  • Khối lượng mol: 162.18
  • Tỉ trọng ở 20℃: 1.0281
  • Chỉ số khúc xạ 20℃: 1.6000
  • Độ tan trong nước: 1598 mg/L (25 °C)
  • Độ Acid: 5.00 max. KOH/g