Công ty cổ phần TECH-VINA

Địa chỉ đăng ký: Thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Văn phòng & Nhà máy: Thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tel: +84 866 115 386

Email: info@techvina.vn