Công ty cổ phần TECH-VINA

Địa chỉ đăng ký: Thôn Gốc Mít, Xã Xuân Quang, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai, Việt Nam

Văn phòng & Nhà máy: Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 4 2284 3388

Email: info@techvina.vn