Cinnamyl Acetate

Nguồn gốc: Tinh dầu quế tự nhiên
CAS No. 103-54-8
Độ tinh khiết: >98%

  • Cảm quan: Chất lỏng màu vàng nhạt.
  • Khối lượng mol: 176.21g/mol
  • Tỷ trọng ở 20℃: 1.057 g/ml
  • Chỉ số khúc xạ ở 20℃: 1.539-1.544
  • Độ tan trong nước: 334 mg/L (20 °C)
  • Độ acid: 1.00 max. KOH/g