Cinnamic Aldehyde

Cinnamic Aldehyde (Cinnamaldehyde)

Nguồn gốc: Tinh dầu quế tự nhiên
Độ tinh khiết: 98 – 99.5%
CAS number: 104-55-2

  • Cảm quan: Cinnamic Aldehyde là chất lỏng màu vàng nhạt, có vị cay, ngọt đặc trưng của tinh dầu quế
  • Khối lượng mol: 132.15 g/mol
  • Tỷ trọng ở 20℃:  1.045 – 1.052 g/ml
  • Chỉ số khúc xạ ở 20℃: 1.6190 – 1.6250
  • Độ tan trong nước: 1.4 g/l (18℃)
  • Độ acid: <5 mg KOH/g